Podstawa prawna działania

Ustawa z dn. 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Z 1998r. Nr 64, poz.414 z późn. zm.)

Uchwała Nr XII/34/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 24.04.1990r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 5/90 Naczelnika Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 24.04.1990r w sprawie ustalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu uchwalony Uchwałą Nr X/95/95 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 2 października 1995r zmieniony Uchwałą Nr.XXVII/262/97 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24 listopada 1997r.

Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu uchwalony Uchwałą Nr XXI/204/2005 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 8 marca 2005 r.

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu