Majątek

KSIĘGOZBIORY

BPMiG Krzywiń – 76.587,31zł

Filia Bieżyń – 29.798,68 zł

Filia Jerka - 33.154,50 zł

Filia Lubiń - 27.248,45 zł

PRZEDMIOTY NIETRWAŁE

BPMiG Krzywiń – 20.152,91zł

Filia Bieżyń – 3.410,19 zł

Filia Jerka – 2.933,18 zł

Filia Lubiń – 4.426,61zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - 975,00 zł