w Urzędzie Miasta i Gminy prowadzone są następujące rejestry: