Zmiany Budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok

UCHWAŁY:
 

Uchwała Nr XV/132/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku

Uchwała Nr XVIII/143/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr XIX/146/2016 z dnia 18 maja 2016 roku

Uchwała Nr XX/152/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr XXIII/163/2016 z dnia 24 października 2016 roku

Uchwała Nr XXIV/176/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/163/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.Uchwała Nr XXIV/177/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XXV/181/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIA:

 

Zarządzenie Nr 136/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku 

Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku 

Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 21/2016 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

 

Zarządzenie Nr 26/2016 z dnia 18 marca 2016 roku 

Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku 

Zarządzenie Nr 47/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 49/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku 

Zarządzenie Nr 50/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 59/2016 z dnia 20 maja 2016 roku 

 Zarządzenie Nr 60/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 63/2016 z dnia 31 maja 2016 roku 

Zarządzenie Nr 64/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 69/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku 

Zarządzenie Nr 70/2016 z dnia  16 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 75/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku 

Zarządzenie Nr 76/2016 z dnia  16 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 82/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku 

Zarządzenie Nr 83/2016 z dnia  12 lipca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 86/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku 

Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia  29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 92/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku 

Zarządzenie Nr 93/2016 z dnia 17 sierpnia  2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 108/2016 z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 17 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 109/2016 z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 110/2016 z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 112/2016 z dnia 15 września  2016 roku 

Zarządzenie Nr 113/2016 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 117/2016 z dnia 29 września  2016 roku 

Zarządzenie Nr 118/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

 

Zarządzenie Nr 124/2016 z dnia 7 października  2016 roku 

Zarządzenie Nr 125/2016 z dnia 7 października  2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 127/2016 z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 112/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 128/2016 z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 124/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 7 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 133/2016 z dnia 25 października  2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 134/2016 z dnia 27 października  2016 roku 

Zarządzenie Nr 135/2016 z dnia 27 października  2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 139/2016 z dnia 27 października  2016 roku  

Zarządzenie Nr 140/2016 z dnia 27 października  2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 144/2016 z dnia 21 listopada  2016 roku

Zarządzenie Nr 145/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 146/2016 z dnia 28 listopada2016 roku  

Zarządzenie Nr 147/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 149/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 150/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016. 

Zarządzenie Nr 153/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.  

Zarządzenie Nr 154/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 155/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.  

Zarządzenie Nr 159/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 160/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 162/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 163/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016. 

Zarządzenie Nr 166/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.