Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019

Uchwała Nr XIII/115/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019.

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2016 roku

 

 

ZMIANY:

Uchwała Nr XV/133/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019.

 

Uchwała Nr XVI/136/2016 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019.

 

Uchwała Nr XVIII/144/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019.

Uchwała Nr XIX/147/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019.

Uchwała Nr XXIII/164/2016 z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2022.

Uchwała Nr XXIV/178/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2030.