Opinie RIO

 
OPINIA RIO W POZNANIU O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KRZYWIŃ NA 2015 ROK
 
OPINIA RIO W POZNANIU O PROJEKCIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZYWIŃ NA LATA 2015 - 2018
 
OPINIA RIO W POZNANIU O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU
 
OPINIA RIO W POZNANIU Z DNIA 17 KWIETNIA 2015 ROKU O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ KRZYWIŃ DEFICYTU BUDŻETU NA 2015 ROK
 
OPINIA RIO W POZNANIU O PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
 
OPINIA RIO W POZNANIU O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZYWIŃ ZA 2015 ROK