Opinie RIO

OPINIA RIO W POZNANIU O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KRZYWIŃ NA 2013 ROK
 
OPINIA RIO W POZNANIU O PROJEKCIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZYWIŃ
 
OPINIA RIO W POZNANIU Z DNIA 13 GRUDNIA 2012 ROKU O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ KRZYWIŃ DEFICYTU BUDŻETU ROKU 2013
 
OPINIA RIO W POZNANIU Z DNIA 28 LUTEGO 2013 ROKU O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ KRZYWIŃ DEFICYTU BUDŻETU ROKU 2013
 
OPINIA RIO W POZNANIU O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU
 
OPINIA RIO W POZNANIU O PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
 
OPINIA RIO W POZNANIU O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZYWIŃ ZA 2013 ROK