Uchwały podjęte na L Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 26 maja 2014 roku

 

Uchwała Nr L/270/2014 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczanie w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej i reklam,

Uchwała Nr L/271/2014 w sprawie wyrażenia intencji nabycia nieruchomości drogowej położonej w miejscowości Gierłachowo,

Uchwała Nr L/272/2014 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lubiniu,

Uchwała Nr L/273/2014 w sprawie zbycia lokali użytkowych – Ośrodka Zdrowia w Krzywiniu,

Uchwała Nr L/274/2014 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Krzywiniu.