Uchwały podjęte na I Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 28 listopada 2014 roku

 
Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia.