Uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 21 listopada 2011 roku

Uchwała Nr XIII/71/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,

Uchwała Nr XIII/72/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok,

Uchwała Nr XIII/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,

Uchwała Nr XIII/74/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego,

Uchwała Nr XIII/75/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego.