Uchwały podjęte na XVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 20 oraz 27 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVI/86/2011 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia.

Uchwała Nr XVI/87/2011 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2011 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr XVI/88/2011 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok.