Uchwały podjęte na IX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 30 czerwca 2011 roku

Uchwała Nr IX/59/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok,

Uchwała Nr IX/60/2011 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok,

Uchwała Nr IX/61/2011 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzywiń.