Uchwały podjęte na I Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 29 listopada 2010 roku

Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia,

Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Krzywinia,

Uchwała Nr I/3/2010 w sprawie powołania Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej Krzywinia,

Uchwała Nr I/4/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia,

Uchwała Nr I/5/2010 w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia,

Uchwała Nr I/6/2010 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia,

Uchwała Nr I/7/2010 w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

Uchwała Nr I/8/2010 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok,