Uchwały podjęte na XLIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 11 listopada 2010 roku

Uroczysta XLIII Sesja Rady Miejskiej Krzywinia

11 listopada 2010 roku godz. 1230

sala Domu Strażaka w Krzywiniu

 

Uroczysta XLIII Sesja Rady Miejskiej Krzywinia poświęcona Narodowemu Świętu Niepodległości.

 

1. Otwarcie sesji

2. Koncert orkiestry dętej OSP Krzywiń

3. Referat okolicznościowy wygłoszony przez Starostę Kościańskiego Andrzeja Jęcza

4. Sprawozdanie z kadencji 2006-2010 przedstawione przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Pawła Buksalewicza.

5. Wręczenie Nagrody Twórczej Gminy Krzywiń.

6. Wręczenie wyróżnień i podziękowań.

7. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

/-/ Roman Majorczyk