Uchwały podjęte na II Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 6 grudnia 2006 roku

Uchwała nr II/6/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia.

 

Uchwała nr II/7/2006 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych oraz Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia.

 

Uchwała nr II/8/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

 

Uchwała nr II/9/2006 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

 

Uchwała nr II/10/2006 w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych.

 

Uchwała nr II/11/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Uchwała nr II/12/2006 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 

Uchwała nr II/13/2006 w sprawie określenia zasad ustalania wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Miejskiej Krzywinia.