Uchwały podjęte na XIV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 29 kwietnia 2004 roku

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XIV/137/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XIV/138/2008 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kościańskiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej.

 

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XIV/139/2008 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/42/02 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

 

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XIV/140/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez miasto Leszno rekultywacji gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Krzywiń.

 

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XIV/141/2004  z dnia 29.04.2004 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 r.

 

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr  XIV/142/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2004 r.

 

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XIV/143/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.

 

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XIV/144/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie zmiany Statusu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubiniu.

 

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XIV/145/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie zmiany Statusu Schroniska Młodzieżowego w Łagowie.