Ogłoszenie o II przetargu

Zarządzenie nr 140/2020 ogłoszenie o przetargu 

Ogłoszenie o przetargu