Wykaz nieruchomości - lokal Bieżyń 117/6

 
 
Zarządzenie Burmistrza MIasta i Gminy Krzywiń 124/2020 (wykaz)
Wykaz dla lokali przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany