Konsultacje Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach.

Program współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Informacja o przebiegu konsultacji "Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021.

Zarządzenie nr 110/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia z dnia 30 wrzesnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.