Ogłoszenie przetargu.

Zarządzenie nr 97/2020 oraz ogłoszenie o przetargu w sprawie zbycia lokali