Opinie RIO

OPINIA RIO W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PRZEZ GMINE KRZYWIŃ DEFICYTU BUDŻETU NA ROK 2020.

OPINIA RIO W SPRAWIE WPF.

OPINIA RIO O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2021.

OPINIA RIO W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZYWIŃ ZA 2020 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I OBJAŚNIENIAMI.