Zbycie lokali stanowiących własność gminy Krzywiń (Bieżyń)

Zarządzenie nr 79/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu

Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia.