Ogłoszenie o przetargu w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych (Krzywiń, os. Sportowe)

Przetarg w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu.
 
Zarządzenie nr 21/2019 
 
Ogłoszenie w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu (os. Sportowe).