Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wymagane dokumenty:

 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

2. Metryka lub informacja : o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci.

3. Informacja o ewentualnym sposobie oznakowania psa.

4. Informacja o miejscu i warunkach w jakich będzie utrzymywany pies.

 

Opłaty :

Opłata skarbowa :

 

Przy składaniu wniosku opłata skarbowa za zezwolenie 82,- zł

 

Ulgi :

Nie stosuje się.

 

Miejsce złożenia dokumentów :

 

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu

ul. Rynek 1   64 – 010 Krzywiń     pok. nr 16

 

Termin załatwienia sprawy :

 

- do 30 dni

 

Komórka odpowiedzialna :

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

pokój nr 14    Tel. 65 5170 525

 

Tryb odwoławczy :

 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Dodatkowe informacje :

 

1.   Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

 

2.   Zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest  utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi i zwierząt.

 

3.   Wykaz ras psów uznawanych za agresywne :

 

1.   amerykański pit bull terrier;

2.   pies z Majorki (Perro de Presa Mallorguin);

3.   buldog amerykański;

4.   dog argentyński;

5.   pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6.   tosa inu;

7.   rottweiler;

8.   akbash dog;

9.   anatolian karabash;

10. moskiewski stróżujący;

11.owczarek kaukaski.

 

Załączniki :

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wraz z informacją

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wraz z informacją - PDF