SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2016

 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za I półrocze 2016 roku 
 
Opinia RIO w Poznaniu o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku
 
Treść sprawozdania
 
Informacja o stanie mienia
 
Opinia Rio w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krzywiń za 2016 rok