WYBORY PREZYDENCKIE 2015

 
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych
 
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 2 kwietnia 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Krzywiń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 
 
Komunikat dotyczący terminu składania zgłoszeń na członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Krzywiń

 

Komunikat dotyczący terminu szkolenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych

 
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego
 
 
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca uprawnień mężów zaufania
 
 
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

 

ZWOŁANIE PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH GMINY KRZYWIŃ

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Krzywiń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Krzywiń

 

INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH GMINY KRZYWIŃ O SKŁADZIE KOMISJI Z UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJI ORAZ GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRACY W DNIU GŁOSOWANIA:

 

WYNIKI WYBORÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – I TURA

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRACY KBW DELEGATURA W LESZNIE W DNIACH 23 - 24 MAJA 2015 r.

 

INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH GMINY KRZYWIŃ O SKŁADZIE KOMISJI Z UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJI ORAZ GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRACY W DNIU PONOWNEGO GŁOSOWANIA:

 

WYNIKI WYBORÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – II TURA