Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie wygaśnięcia mandatu oraz Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających