Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Informacja o wynikach naboru
 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń,  ul.Rynek 1  64-010 Krzywiń

2. Stanowisko urzędnicze:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

3.Imię i nazwisko wybranego kandydata:

          Zofia Agnieszka Marciniak

4. Adres zamieszkania
 
           Jerka

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze:

         Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Ponadto w wynku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów prawa, umiejętnościmi i predyspozycjami  wymaganymi na stanowisku.
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

/-/ Paweł Buksalewicz

  
 
Krzywiń, dnia 15 grudnia 2006 r.