Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinsoektora d/s meldunków, dowodów osobistych i informatyki

Informacja o wynikach naboru
 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń,  ul.Rynek 1  64-010 Krzywiń

2. Stanowisko urzędnicze:

podinspektor d/s meldunków, dowodów osobistych i informatyki

3.Imię i nazwisko wybranego kandydata:

          Sylwia Długa

4. Adres zamieszkania
 
           Gierłachowo

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze:

         Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Ponadto w wynku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku.
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

/-/ Paweł Buksalewicz

  
 
Krzywiń, dnia 10 lipca 2006 r.