Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu - Renata Kołak

Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce - Dorota Słowińska

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu - Beata Zborowska

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu - Agnieszka Filipowicz

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu - Aleksandra Ślotała

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń - Bogumiła Bąkowska

 

                           Rok  2016

Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu -  koniec kadencji Renata Kołak

Dyrektor Zespołu Szkół  w Krzywiniu - początek kadencji - Zbigniew Bernard

Dyrektor Zespołu Szkół  w Jerce - koniec kadencji - Dorota Słowińska

Dyrektor Zespołu Szkół  w Jerce - początek kadencji - Dorota Słowińska

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu - koniec kadencji - Beata Zborowska

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu - początek kadencji - Marcin Jędroszkowiak

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu - koniec kadencji - Agnieszka Filipowicz

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu - początek kadencji - Agnieszka Filipowicz