Decyzja PO.RZT.070.4.2.2019/D/ - Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania scieków

Decyzja PO.RZT.070.4.2.2019/D/ - Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania scieków

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 18 miesięcy

Dotyczy: Miasta Krzywiń

Wnioskodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 

Decyzja PO.RZT.070.4.2.2019_D_

Ceny i stawki opłat do decyzji PO.RZT.070.4.2.2019_D_