Wykaz dla nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu (os. Sportowe) przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Przetarg w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu.