złożone na zakończenie VI kadencji (2010-2014)

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej Krzywinia złożone na zakończenie VI kadencji