na dzień 31.12.2011 oraz po wyborach uzupełniających

Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej Krzywinia za rok 2011