na dzień 31.12.2011

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych

 

  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy - Robert Kubiak

  Skarbnik Miasta i Gminy - Honorata Krupka

  Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - Maciej Gubański

  Inspektor ds. oświaty i administrowania BIP - Agnieszka Szczerbal

  Podinspektor ds. oświaty i administrowania BIP - Jolanta Bilska

  Inspektor ds. inwestycji i remontów - Andrzej Dembski

  Podinspektor ds. księgowości i zaświadczeń - Lidia Piotrowiak

  Podinspektor ds. bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego - Helena Cygiel

  Podinspektor ds. bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego - Barbara Matyjaszczyk

  Podinspektor Referatu Organizacyjnego - Monika Roszkiewicz