na dzień 31.12.2009

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych