na dzień 31.12.2007

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych