na dzień 31.12.2006 oraz po powołaniu i odwołaniu

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych