na dzień 31.12.2003

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych