na dzień 31.12.2014 oraz po powołaniu i odwołaniu

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu - Renata Kołak

Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu - Marek Żołędziewski

Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce - Dorota Słowińska

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu - Beata Zborowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieżyniu - Tomasz Szymański

Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu - Anna Szułczyńska

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu - Aleksandra Ślotała

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń - Bogumiła Bąkowska

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łagowie - Iwona Jęcz

 

                           Rok  2015

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu - po odwołaniu - Renata Kołak

Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu - pełnienie obowiązków - Katarzyna Bartkowiak

Dyrektor Zespołu Szkół  w Krzywiniu - po odwołaniu - Marek Żołędziewski

Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu - powierzenie obowiązków -

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieżyniu - po odwołaniu - Tomasz Szymański

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu - po powołaniu - Tomasz Szymański

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu - po odwołaniu - Tomasz Szymański

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu - powierzenie obowiązków - Agnieszka Filipowicz

Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu - po odwołaniu - Anna Szułczyńska

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łagowie  - po odwołaniu - Iwona Jęcz