na dzień 31.12.2013

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych