na dzień 31.12.2012

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych