na dzień 31.12.2011 oraz po powołaniu i odwołaniu

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

 

  Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu - Renata Kołak

  Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu - Marek Żołędziewski

  Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce - Dorota Słowińska

  Dyrektor Zespołu Szkół w Lubiniu - Beata Zborowska

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieżyniu - Grażyna Nowaczyk

  Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego - Anna Szułczyńska

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu - Aleksandra Ślotała

  Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń - Bogumiła Bąkowska

  Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łagowie - Iwona Jęcz

  Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubiniu - Sławomir Ceglarek

 

  Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubiniu - po odwołaniu - Sławomir Ceglarek

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieżyniu - po powołaniu - Tomasz Szymański

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieżyniu - po odwołaniu - Grażyna Nowaczyk