na dzień 31.12.2007

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych