na dzień 31.12.2006

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych