Rok 2014

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Krzywinia 11 listopada 2014 roku

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Krzywinia

11 listopada 2014 roku godz. 1300

sala Domu Strażaka w Krzywiniu

 

 

UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA ZWIĄZANA Z OBCHODAMI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 

1. Otwarcie Sesji

2. wystąpienie burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń

3. wRĘCZENIE NAGRÓD TWÓRCZYCH GMINY KRZYWIŃ

4.WRĘCZENIE STYPENDIÓW I NAGRÓD STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO IM. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO

5.WRĘCZENIE WYRÓŻNIEŃ I PODZIĘKOWAŃ

6.ZAKOŃCZENIE SESJI.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Joanna Ziętkiewicz

 

Lista wiadomości