Rok 2014

Uchwały podjęte na LII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 22 września 2014 roku

 

Uchwała Nr LII/284/2014 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu.

Uchwała Nr LII/285/2014 w sprawie przyznania Nagród Twórczych Gminy Krzywiń.

Uchwała Nr LII/286/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Uchwała Nr LII/287/2014 w sprawie przyznania w 2014 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Uchwała Nr LII/288/2014 w sprawie nabycia nieruchomości w Rogaczewie Wielkim.

 

 

Lista wiadomości