Rok 2014

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Krzywinia 21 sierpnia 2014 roku

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Krzywinia

21 sierpnia 2014 roku godz. 1000

sala Domu Strażaka w Krzywiniu

 

 

UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA - JACQUES PICARD HONOROWY OBYWATEL GMINY KRZYWIŃ

 

1. Otwarcie Sesji

2. wystąpienie OKOLICZNOŚCIOWE burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń

3. wRĘCZENIE HONOROWEGO WYRÓZNIENIA

4. wystąpieniA GOŚCI

5. Występ Artystyczny

6. ZakOŃCZENie

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Joanna Ziętkiewicz

 

Lista wiadomości