Rok 2014

Uchwały podjęte na XLIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 28 kwietnia 2014 roku

 

Uchwała Nr XLIX/267/2014 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

Uchwała Nr XLIX/268/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Krzywiń w celu przedstawienia Strategii Rozwoju Gminy Krzywiń na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XLIX/269/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krzywiń w 2014 roku.

Lista wiadomości