Rok 2014

Uchwały podjęte na II Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 5 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr II/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Krzywinia.

Uchwała Nr II/3/2014 w sprawie powołania Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej Krzywinia.

Uchwała Nr II/4/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia.

Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia.

Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia.

Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

Uchwała Nr II/8/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2015 rok.

Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Krzywiń na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/68/1991 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 10.05.1991 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich.

 

 

Lista wiadomości